Mp3 Tag

Mp3 Tag

Mp3 Tag je besplatan program za Windows operativne sisteme kojim se lako menjanju metadata podaci u audio fajlovima, bilo pojedinačno ili u hiljadama fajlova odjednom. U samom početku korišćenja programa interfejs može da deluje pomalo konfuzno ali čim se uhvati osnovni princip funkionisanja, postaje sve jasno i logično.

Podržava tagovanje ID3v1, ID3v2.3, ID3v2.4, iTunes MP4, WMA, Vorbis Comments i APE Tags, u čitavom spektru audio fajlova:

Takođe, podržava pretragu online baza poput Amazon, discogs, MusicBrainz ili Freedb, i na taj način omogućava automatsko učitavanje tagova i album art-a za mnoge audio fajlove.

Moguće je promeniti karaktere ili preimenovati nazive fajlova prema sadržaju tagova i obratno. Takođe, svojim šablonima omogućava vrlo efikasne kombinacije u brzom i lakom uređenju naziva i/ili strukture tagova.
Na primer, neki album može imati sledeće tagove:

Track Artist Title
01 artist – title artist – title

Jasno je da će prikaz tada izgledati poput:
01. artist – title – artist – title , a isto izgleda i sam naziv fajla, te da se jedina opcija čini ručno menjanje svake pesme pojedinačno. Ipak, samo se čini. Tada uz malo gimnastike ovim programom se mogu masovno izmeniti tagovi u svega par klika.

U ovom slučaju, prvo se može iskoristiti opcija Convert -> Filename – Tag kojom se šablonom menjaju tagovi na osnovu naziva fajla. U Format String opciji se prosto upiše:

%track%. %artist% – %dummy% – %dummy% – %title%

Time se dobija format tagova 01. artist – title , a potom osnovnom konverzijom opcijom Convert -> Tag – Filename sa šablonom %track%. %artist% – %title% se dobija i uredan naziv fajla.

Ovo je samo jedan primer kako Mp3 Tag može da bude koristan, a ima ih još onoliko koliko slučajeva za obradu tagova može da bude. Dakle, prilično.

Mp3 Tag